Επαναφορά κωδικού πρόσβασης

Ένας νέος κωδικός πρόσβασης έχει αποσταλεί στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.
Μπορείτε να αλλάξετε όποτε επιθυμείτε τον κωδικό σας στον πίνακα λογαριασμού, κάτω από την καρτέλα "Προσωπικά Στοιχεία".